Medlemsbrev august

Kjære medlemmer,


sommerferien er over og høstmøtet (og andre møter) står snart for tur. 


1. NAAM


Jeg vil oppfordre alle til å melde seg på The 5th Norwegian American Aesthetic Hybrid Meeting (NAAM5) og 2nd Norway’s ISAPS symposium (International Society for Aesthetic Plastic Surgery) som arrangeres 27-28. oktober i selskapslokalet Oslo militære samfund. Early bird frist er satt til 26.08.23. Påmelding og preliminært program på:


https://naam.no


2. Høstmøtet


Høstmøtet blir i år arrangert torsdag 26. oktober i selskapslokalet Oslo militære samfund. Møtet vil ha samme struktur som tidligere med frie foredrag, inviterte forelesere, generalforsamling. Det vil bli arrangert middag samme kveld. Som en prøveordning arrangeres møtet i år uavhengig av kirurgisk høstmøte. Det innebærer at abstrakt sendes direkte til Norsk plastikkirurgisk forening på epost: npkf-hostmotet@outlook.com. Fristen for innsending av abstrakt er satt til 1. oktober slik at prosjekter som har ligget i skrivebordsskuffen gjennom sommeren kan presenteres på høstmøtet. Informasjon om påmelding til møte og middag kommer senere.


Abstraktet skal inneholde maksimalt 400 ord ekskludert tittel, navn på forfattere og arbeidssted/tilhørighet. Se vedlegg for en mal for utforming av abstrakt. Abstraktet sendes som vedlegg i Word format i en epost til: npkf-hostmotet@outlook.com


Nytt av året er priser for beste plastikkirurgiske artikler publisert i 2022/23. Artikler må nomineres av medlemmer av Norsk plastikkirurgisk forening og minst en av forfatterne må være medlem i foreningen. Hvem som nominerer vil være anonymt, og du kan foreslå din egen publikasjon eller andres publikasjoner. Nominasjonen må følges av en pdf av den publiserte artikkelen og en kort begrunnelse. Frist for nominasjon er 1. oktober.


Det vil bli utdelt bekreftelse/diplom til nye spesialister i plastikkirurg under høstmøtet. Medlemmer som allerede er spesialister kan også be om bekreftelse/diplom. Bekreftelsen er gratis for medlemmer av foreningen. Bekreftelse kan kun gis til medlemmer som er registrert som spesialister i plastikkirurgi i Helsepersonellregisteret. For å kunne utstede en bekreftelse trenger styret HPR nummer og/eller etternavn og fødselsdato for å slå opp i Helsepersonellregisteret. Frister er 1. oktober. 


3. SCAPLAS


SCAPLAS 2024 arrangeres i Helsinki, Finland 12-14. juni 2024. Arrangørene har bedt om forslag til norske foredragsholdere innen følgende tema: rekonstruktiv/mikrokirurgi, pediatrisk plastikkirurgi, bryst. Forslag til foredragsholdere og/eller tema kan sendes lfrich@ous-hf.no så snart som mulig. 


https://scaplas2024.org


4. Plastic surgery The meeting


Plastic surgery The meeting arrangeres i år i Austin, Texas. Dessverre er møtet lagt til 26-29 oktober slik at det kolliderer med vårt høstmøte og NAAM/ISAPS. Påmelding til redusert pris inntil 5. oktober, fra 6. oktober full pris. Det er egne priser med medlemmer av ASPS. 


https://www.plasticsurgerythemeeting.com


5. Non-melanom hudkreft


Første utgave av veileder til non-melanom hudkreft ble lagt ut på våre nettsider i februar i år. Norsk plastikkirurgisk forening har fått midler fra Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet til å videreutvikle denne i samarbeid med allmennleger og hudleger. Det kan være aktuelt å involvere andre faggrupper etter hvert. Gi gjerne tilbakemelding om feil, uklarheter eller forslag til forbedringer som kan innarbeides i kommende utgaver av veilederen.


Foreningens hjemmeside finner du på:

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-plastikkirurgisk-forening/

 

Lars Frich


Leder

Norsk plastikkirurgisk forening