Medlemsbrev juni

Kjære medlemmer,


her kommer siste mail før sommeren. 


1. Høstmøtet 2023


Høstmøtet i år blir arrangert torsdag 26. oktober i selskapslokalet Oslo militære samfund. Møtet vil ha samme struktur som tidligere med frie foredrag, inviterte forelesere, generalforsamling. Det vil bli arrangert middag samme kveld. Styret tar gjerne mot forslag til forelesere og temaer. 


Nytt av året er priser for beste plastikkirurgiske artikler publisert i 2022/23. Artikler må nomineres av medlemmer av Norsk plastikkirurgisk forening og minst en av forfatterne må være medlem i foreningen. Hvem som nominerer vil være anonymt, og du kan foreslå din egen publikasjon eller andres publikasjoner. Nominasjonen må følges av en pdf av den publiserte artikkelen og en kort begrunnelse.


Det vil bli utdelt bekreftelse/diplom til nye spesialister i plastikkirurg under høstmøtet. Medlemmer som allerede er spesialister kan også be om bekreftelse/diplom. Bekreftelsen er gratis for medlemmer av foreningen. Bekreftelse kan kun gis til medlemmer som er registrert som spesialister i plastikkirurgi i Helsepersonellregisteret i rimelig tid før høstmøtet. For å kunne utstede en bekreftelse trenger styret HPR nummer og/eller etternavn og fødselsdato for å slå opp i Helsepersonellregisteret:


https://register.helsedirektoratet.no/hpr


Fristen for innsending av abstract i år er 1. oktober i håp om at det skal være tilstrekkelig tid til at prosjekter som har ligget i skrivebordsskuffen gjennom sommeren kan presenteres på høstmøtet. Praktisk informasjon om innsending av abstract, påmelding til høstmøtet og middag følger senere. 


2. NAAM 


Fredag 27. og lørdag 28. oktober arrangeres The 5th Norwegian American Aesthetic Hybrid Meeting (NAAM5) og 2nd Norway’s ISAPS symposium (International Society for Aesthetic Plastic Surgery) samme sted. Påmelding på:


https://naam.no


3. SCAPLAS


SCAPLAS 2024 arrangeres i Helsinki, Finland 12 - 14. juni 2024. Arrangørene har bedt om innspill til foredragsholdere innen følgende tema: rekonstruktiv/mikrokirurgi, pediatrisk plastikkirurgi, bryst. Forslag til foredragsholdere og/eller tema kan sendes lfrich@ous-hf.no så snart som mulig. 


Norsk plastikkirurgisk forening har ansvar for å arrangere SCAPLAS i 2026. Vi er allerede i gang med forarbeidet og har etablert kontakt med et firma som har erfaring med denne typen arrangementer. Hvor konferansen skal arrangeres er foreløpig ikke avgjort, men vi bør ha bestemt oss for en lokasjon i løpet av høsten. 


God sommer!


Lars Frich


Leder

Norsk plastikkirurgisk forening