Medlemsbrev - program høstmøte

Kjære medlemmer, 


programmet for høstmøtet er ferdig, se vedlegg. 


Fristen for innsending av abstrakt ble i år ble flyttet så nær høstmøtet som praktisk mulig. Vi hadde håpet at det ville føre til at flere abstrakt ble sendt inn, og i år ble 38 abstrakt innsendt til årets høstmøte. Styret ønsker å legge til rette for at flest mulig kan presentere arbeidet sitt. For å få plass til alle innsendte bidrag er det i tillegg til ordinære foredrag lagt til rette for flere sesjoner elektronisk posterpresentasjon. 


Informasjon til foredragsholdere:


Foredragsholdere som er valgt ut til å holde innlegg vil få en epost i løpet av kvelden eller morgendagen med en link for opplasting av foredrag til konferanseløsningen Preseria. Foredraget kan endres etter at det er sendt inn, men fristen for opplasting av siste utgave er 24. oktober klokken 12:00. Hvert foredrag skal være på maksimalt 8 minutter med 2 minutter for diskusjon. For elektronisk posterpresentasjon er det ikke innsending av presentasjoner gjennom Preseria, men presentasjonene tas med på minnepinne. To 55" flatskjermer med pc vil være tilgjengelig for posterpresentasjonene. Hver posterpresentasjon har fått tildelt et nummer. Bruk gjerne dette nummeret som navn på presentasjonen. Det er satt av 5 minutter til hver posterpresentasjon og vi anbefaler at det settes av 3 minutter til selve foredraget og 2 minutter til diskusjon. Foredragsholdere kan selv velge hvor mange bilder en ønsker å presentere. 


Det er et tett program og jeg oppfordrer alle foredragsholdere til å holde tiden.


Informasjon om påmelding til høstmøtet:


Høstmøtet arrangeres 26. oktober i selskapslokalet Oslo militære samfund, Myntgata 3, 1551 Oslo. Det er treretters middag med vinpakke for plastikkirurger samme sted. Prisen for høstmøtet inklusiv lunch er kroner 750. Pris for høstmøtet og middag på kvelden er kroner 1500. Pris for middagen hvis den betales separat er kroner 900. Det er plass til et begrenset antall deltakere på middagen, og vi oppfordrer alle til å melde seg på høstmøtet og middag så tidlig som mulig. Siste frist for påmelding til middagen er 22. oktober. Påmelding og betaling til høstmøtet og middag gjøres på:


https://www.deltager.no/register/NPKF2023


Godt høstmøte!


Med vennlig hilsen


Lars Frich


Leder

Norsk plastikkirurgisk forening