Medlemsbrev september

Kjære medlemmer


1. Generalforsamling


Det kalles med dette inn til generalforsamling i Norsk plastikkirurgisk forening torsdag 26.10.22 klokken 15:00 - 17:00 i Oslo Militære Samfund, Myntgata 3, 0151 Oslo. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være sendt senest 28. september til: 


lfrich@ous-hf.no. 


Endelig saksliste sendes ut senest 14 dager før generalforsamlingen. 


2. Høstmøtet

 

Høstmøtet blir arrangert torsdag 26. oktober i selskapslokalet Oslo militære samfund. Som en prøveordning arrangeres møtet i år uavhengig av kirurgisk høstmøte. Abstraktet skal inneholde maksimalt 400 ord ekskludert tittel, navn på forfattere og arbeidssted/tilhørighet. Abstraktet sendes som vedlegg i Word format innen 1. oktober til: 


npkf-hostmotet@outlook.com


Nytt av året er priser for beste plastikkirurgiske artikler publisert i 2022/23. Artikler må nomineres av medlemmer av Norsk plastikkirurgisk forening og minst en av forfatterne må være medlem i foreningen. Hvem som nominerer vil være anonymt, og du kan foreslå din egen publikasjon eller andres publikasjoner. Nominasjonen må følges av en pdf av den publiserte artikkelen og en kort begrunnelse. Frist for nominasjon er 1. oktober. 


Det vil bli utdelt bekreftelse/diplom til nye spesialister i plastikkirurgi under høstmøtet. Medlemmer som allerede er spesialister kan også be om bekreftelse/diplom. Bekreftelsen er gratis for medlemmer av foreningen. Bekreftelse kan kun gis til medlemmer som er registrert som spesialister i plastikkirurgi i Helsepersonellregisteret. For å kunne utstede en bekreftelse trenger styret HPR nummer og/eller etternavn og fødselsdato for å slå opp i Helsepersonellregisteret. Fristen er 1. oktober. 


Med vennlig hilsen


Lars Frich


Leder

Norsk plastikkirurgisk forening