Medlemsbrev høstmøtet

Kjære medlemmer,


her følger praktisk informasjon om høstmøtet og generalforsamlingen. 


1. Påmelding kirurgisk høstmøte og middag


Det er åpnet opp for påmelding til Kirurgisk høstmøte som blir arrangert 26. oktober i selskapslokalet Oslo militære samfund, Myntgata 3, 1551 Oslo. Det er treretters middag med vinpakke for plastikkirurger samme sted fra klokken 19:30. Styret har i år valgt en vesentlig lavere deltakeravgift enn tidligere høstmøter i håp om at flere kan delta. Prisen for høstmøtet inklusiv lunch er kroner 750. Pris for høstmøtet og middag på kvelden er kroner 1500. Pris for middagen hvis den betales separat er kroner 900. Det er plass til et begrenset antall deltakere på middagen, og vi oppfordrer alle til å melde seg på høstmøtet og middag så tidlig som mulig. Siste frist for påmelding til middagen er 22. oktober. Påmelding og betaling til høstmøtet og middag gjøres på:


https://www.deltager.no/register/NPKF2023


2. Frist for abstract, nominasjon av artikler og ønske om bekreftelse


Viser til mail sendt 14.09.23. Fristen er 1. oktober for innsending av abstract, nominasjon av plastikkirurgiske artikler og ønske om bekreftelse/diplom til spesialister i plastikkirurgi:


npkf-hostmotet@outlook.com


3. Saker til generalforsamlingen


Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være sendt senest 28. september til: 


lfrich@ous-hf.no


Endelig saksliste sendes ut senest 14 dager før generalforsamlingen. Deltakelse på generalforsamlingen er gratis. 


4. Nominasjon til styret


Valgkomiteen tar mot forslag til kandidater til styret og andre verv. Hvis du ønsker å engasjere deg i foreningen eller du kjenner noen som gjør det kan du sende mail til:


lfrich@ous-hf.no