ASPS

American society of plastic surgeons

ASPS hadde i april og mai en god webinar serie "Virtual Grand Rounds". Videoer fra alle webinarer er her. En må betale for membership for å få gratis tilgang til disse. Norge er "global partner", noe som forenkler søknadsprosessen og gir rabattert medlemsavgift.

ASPS har også "Aesthetic Insights in 60 Minutes" webinar serie, og ASPS begynte den 18. juni med Plastic surgery global partners webinar series og her bes altså Norge bidra den 29. desember