BAPRAS

British association of plastic reconstructive and aesthetic surgeons

BAPRAS har har gratis webinarer, med mulighet å se tidligere webinarer på nytt.