Norsk plastikkirurgisk forening

Webinarer

BAPRAS

British association of plastic reconstructive and aesthetic surgeons
28. juni 2020

BAPRAS har har gratis webinarer, med mulighet å se tidligere webinarer på nytt.