ISAPS

International society of aesthetic plastic surgery

ISAPS har webinarer en gang i uken. For ikke-medlemmer koster det 50$ per webinar. Det er da mulig å se de fleste videoer fra tidligere webinarer gratis. En må registrere seg for å få tilgang til disse.