Norsk forening for estetisk plastikkirurgi

Norsk forening for estetisk plastikkirurgi (NFEP) er siden 1989 godkjent som spesialseksjon innen Norsk plastikkirurgisk forening.

Foreningen har et eget styre. Alle medlemmer har sitt hovedfokus innen estetisk plastikkirugi, men er også fullverdige medlemmer i NPKF.