NPKF internasjonalt

NPKF er representert i en rekke forskjellige internasjonale foreninger og arbeidsgrupper. Representantene, samt vara, utses hvert 4. år på generalforsamlingen. Representanter som ønsker å delta i relevante konferanser/møter kan søke om reisestøtte til dette.

NPKF er representert i følgende foreninger: 

ICOPLAST (global plastikkirurgisk paraplyorganisasjon for nasjonale foreninger)

EURAPS (European Association of Plastic Surgeons)

ISAPS (Internasjonal Society of Aesthetic Plastic Surgeons)

EBA (European Burn Association)

UEMS (europeisk paraplyorganisasjon for alle medisinske foreninger), herunder EBOPRAS ( European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons)

ISPRES (Internasjonal Society of Plastic and Regenerative Surgery)

Aktuelle representanter er beskrevet i tidligere referat fra Generalforsamlingen.

Vedrørende søknad om reisestøtte, finnes mer info under fane Økonomisk støtte.