Norsk plastikkirurgisk forening

Om oss

SpesialitetskomiteenSammensetning

Profilbilde
Leder
Orhagen, Marit Catherine
Profilbilde
Nestleder
Buhagen, Ståle
Profilbilde
Medlem
Myrland, Tone
Profilbilde
Medlem
Zetlitz, Elisabeth
Profilbilde
LIS-medlem
Nyrud, Morten Kristoffer
Profilbilde
Varamedlem
Nordgaard, Håvard Bersaas
Profilbilde
Varamedlem
Utvoll, Jørgen
Profilbilde
LIS-varamedlem
Løkke, Kristin Wathne