Statutter for NPKF

Statuttene ble lagt frem av styret og vedtatt ved Generalforsamlingen i NPKF i 2016.

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening

Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016