Norsk radiologisk forening

Fag- og utdanningsstoff fra Noraforum

Bildediagnostikk ved covid-19

Medlemmer i thoraxradiologi-foreningen har publisert en oversikt om avbildning av funn ved covid-19 i Tidsskrift for Norske Legeforeningen 5. mai 2020.
Audun Berstad
29. mai 2020
Pasient med covid-19
CT fra artikkelen

Klinikere bør gjøre seg kjent med CT- og røntgenfunn som er typiske for covid-19-pneumoni.

Artikkelen viser funn i ulike stadier av sykdommen.