Norsk radiologisk forening

Fag- og utdanningsstoff fra Noraforum

Om LIS-utdanning i Dagens Medisin

29. september 2020

Måtte improvisere for å få gjennomført LIS-kurs i radiologi, les artikkel i Dagens Medisin