Norsk radiologisk forening

Fag- og utdanningsstoff fra Noraforum

Høstmøte 2021: Felles prosedyrer

Mia Louise Mowinckel-Nilsen, seksjonsleder Haukeland universitetssjukehus og Erik Vang, avdelingsoverlege, Radiologisk avdeling, Betanien sjukehus, Bergen holder foredrag på Radiologisk Høstmøte onsdag 27. oktober 2021.
Audun Berstad
14. oktober 2021
bilde av Mia Louise og Erik
Mia Louise Mowinckel-Nilsen, seksjonsleder Haukeland universitetssjukehus og Erik Vang, avdelingsoverlege, Radiologisk avdeling, Betanien sjukehus, Bergen

Tittel: Felles prosedyrer, henvisningsråd og revisjon

Sesjon: Kvalitetsutvalget; «Tillit og god praksis: Kliniske revisjoner i Helse Vest»

Høstmøte onsdag 27. oktober kl 1415-1530

Moderator: Helga Brøgger, OUS og Helsetilsynet

Rom: Agora 3, Clarion Hotel Oslo

Det er i Helse Vest et faglig radiologisk nettverk som i flere år har samarbeidet om å utarbeide regionale protokoller og retningslinjer gjeldende for sykehus og private røntgeninstitutt. Hva er gjort og viser revisjonene at standardiserte protokoller følges? Er undersøkelsene vi utfører berettiget og hva gjøres for å bedre henvisningspraksis i Helse Vest?

Les mer:

Standardiserte radiologisk prosedyrer i Helse Vest