Høstmøte 2021: Felles prosedyrer

Mia Louise Mowinckel-Nilsen, seksjonsleder Haukeland universitetssjukehus og Erik Vang, avdelingsoverlege, Radiologisk avdeling, Betanien sjukehus, Bergen holder foredrag på Radiologisk Høstmøte onsdag 27. oktober 2021.
bilde av Mia Louise og Erik
Mia Louise Mowinckel-Nilsen, seksjonsleder Haukeland universitetssjukehus og Erik Vang, avdelingsoverlege, Radiologisk avdeling, Betanien sjukehus, Bergen

Tittel: Felles prosedyrer, henvisningsråd og revisjon

Sesjon: Kvalitetsutvalget; «Tillit og god praksis: Kliniske revisjoner i Helse Vest»

Høstmøte onsdag 27. oktober kl 1415-1530

Moderator: Helga Brøgger, OUS og Helsetilsynet

Rom: Agora 3, Clarion Hotel Oslo

Det er i Helse Vest et faglig radiologisk nettverk som i flere år har samarbeidet om å utarbeide regionale protokoller og retningslinjer gjeldende for sykehus og private røntgeninstitutt. Hva er gjort og viser revisjonene at standardiserte protokoller følges? Er undersøkelsene vi utfører berettiget og hva gjøres for å bedre henvisningspraksis i Helse Vest?

Les mer:

Standardiserte radiologisk prosedyrer i Helse Vest