Norsk radiologisk forening

Fag- og utdanningsstoff fra Noraforum

Nordic fellowship in clinical radiology

Nordisk forening for medisinsk radiologi lyser ut reisestipend for leger i spesialisering.
25. september 2019

Stipendet kan brukes til utdanningsopphold eller forskningsopphold i et annet nordisk land, og skal fremme samarbeid mellom de nordiske landene. Søknadsfrist er ennå ikke satt, men Norsk radiologisk forening skal melde aktuelle kandidater innen 1. februar.