PhD-stipendiat i 50 % stilling Seksjon for barneradiologi, Oslo universitetssykehus HF

Det er en ledig prosjektstilling for PhD-stipendiat i 50 % stilling i 6 år ved Klinikk for radiologi og nukleærmedisin ved OUS. Prosjektet tar mål av seg å finne nytteverdien av røntgen thorax ved pneumoni hos barn i førskolealder og er en del av The Norwegian Antibiotics for Pneumonia in Children study (NAPiC).»

 Kandidaten vil være tilknyttet Barneradiologisk forskningsgruppe ved OUS samt forskningsgruppen Oslo Research group of Asthma and Allergy in Children, the Lung and Environment (ORAACLE). Arbeidssted delt mellom Rikshospitalet og Ullevål sykehus.

Søknadsfrist 10.03.2022

Les mer.