Høstmøte 2021: oppdatering på PET/MR

Andreas Tulipan, overlege, PhD, OUS og Haukeland Universitetssykehus, holder foredrag på Radiologisk Høstmøte fredag 29. oktober 2021.

Tittel: Multiparametrisk avbildning med PET/MR

Sesjon: Nukleærmedisin. Høstmøte, fredag 29. oktober kl 1100-1230

Moderator: Mona Elisabeth Revheim, OUS

Rom: Agora 1+2, Clarion Hotel Oslo

Multiparametrisk avbildning med MR er blitt vanlig klinisk praksis ved utredning av diverse tilstander. Kombinasjon av morfologiske og funksjonelle sekvenser tillater avbildning av anatomi og funksjonelle parametre som celletetthet, perfusjon/kapillær permeabilitet og kjemisk vevssammensetning. Kombinasjon av PET og MR i en PET/MR skanner tillater kvantitativ måling av ytterligere biologiske egenskaper som forskjellige type metabolske parametre, reseptortetthet og perfusjon. Foredraget vil omhandle mulighetene som vi har tilgjengelig per i dag i Norge samt fremtidsvisjoner.