Norsk radiologisk forening

Fag- og utdanningsstoff fra Noraforum

Vinn gratis deltagelse på Nordic Congress i København

Nordic Congress of Radiology arrangeres i København 22. - 24. mai 2019. Som tidligere arrangeres Nordic Case Competition, der to Leger i Spesialisering fra hvert land presenterer interessante radiologiske kasuistikker. Norsk radiologisk forening dekker reise, opphold og kongressavgift for de to som velges ut.
25. november 2018
Nyhavn i København pressebilde fra Wonderful Copenhagen
Nordic Congress of Radiology arrangeres i København 22. - 24. mai 2019

NoRaFo dekker utgifter til flyreise, hotell og kongressavgift for en dag. LiS kan melde sin interesse på e-post til radiologforeningen ved Helga Brøgger. Overleger bes hjelpe sine LiS med å finne gode kasus.

Frist for påmelding av kasustikk er 15. januar. Oppgi arbeidssted og en skisse av kasustikken du vil legge fram. Ikke glem at du må ha pasientens samtykke til bruk av bilder og sykehistorie i presentasjonen. Presentasjonen må være på engelsk.

Med vennlig hilsen

Styret