Høstmøte 2022: Prof. Jonn Terje Geitung utnevnes til æresmedlem

Jonn Terje Geitung, radiolog og professor II, Ahus, og klinikk for indremedisin og lab fag, UiO, utnevnes til æresmedlem og holder åpningsforedrag på Radiologisk Høstmøte 2022.
Tittel på foredraget: «Prostata, livets organ, eller bare til besvær for gamle men?»
Prof. Geitung

Sesjon: Åpning, onsdag 26. oktober kl 10-1130

Moderator: Audun Berstad, OUS

Rom: Agora 1+2, Clarion Hotel Oslo

Geitungs minibiografi:

Cand med fra Universitetet i Bergen

Dr med fra Universitetet i Gøteborg 1996, avhandlingens tittel "Economy in Radiology".

Mastergrad i helseadministrasjon fra Universitetet i Oslo Research leadership programme fra Universitetet i Oslo

Undervisningsprisen Med fak, universitetet i Oslo

Har veiledet 8 doktorgrader, 2 mastergrader og 15 prosjektoppgaver for medisinerstudenter.

Var med å bygge opp og skaffe finansiering til Kavlis forskningssenter for aldring og demens ved Haraldsplass i Bergen i 2003.

Jeg er gift og har to barn, en jente som er medisinerstudent og en gutt som er sivilingeniørstudent.

Jeg gikk på gymnast i Bergen, studerte medisin i Bergen, hadde turnus og var et år ass lege på Voss, var ass lege på Haukeland; og en studiekamerat bemerket at jeg nok ikke hadde tenkt å flytte noe på meg.

Men så gjorde jeg det, til Gøteborg hvor jeg arbeidet som intervensjonsradiolog og gjorde ferdig doktorgraden min. Deretter til Ullevål hvor jeg var seksjonsoverlege i abdominalradiologi. Så tilbake til Bergen hvor jeg var avdelingsoverlege på Haraldsplass, men i 2015 bar det over fjellene igjen, til Ahus hvor jeg er overlege og professor ved Universitetet i Oslo.

Jeg har, siden jeg lærte å lese, lest historie. Og fortsatt leser jeg historie når jeg skal slappe av. Jeg har vært ganske altlesende, så mine venner pleier å advare mot å sette meg i gang, historietimen kan bli lang, enten det gjelder lokalhistorie, krigshistorie, nasjonal historie, eller amerikanske venner som har blitt overrasket over alt jeg kan om amerikanske presidenter. Det har på en måte blitt til en hobby. Jeg er også en lesehest hva gjelder skjønnlitteratur, men det er det sjelden noen vil diskutere med meg.

Det å lese har kanskje blitt den fremste hobbyen min, fordi jeg alltid kan ha med en bok, om ett eller annet emne. Jeg har hatt hobbyer som jeg drevet ganske ivrig med, men de har forsvunnet med vanskelige vaktturnuser. Jeg forsøkte lenge å holde vedlike noe musikk. Det er greit å lytte til musikk, men skal du spille selv, og spille sammen med andre, så er en todelt vaktturnus drepen for hobbyen. Jeg har spilt trombone, fra skolekorps til voksen i brass band. Da jeg var på Voss spilte jeg i storband og symfoniorkester, men der fikk jeg min første tid med todelt vakt. Forsøkte å komme tilbake til brass-band miljøet da jeg kom til Haukeland, men vaktbelastningen ble for stor. Nå har jeg innsett at det er for tungt å trene opp igjen lepper og teknikk (kanskje når jeg blir pensjonist), så når jeg nå skal slappe av, så spiller jeg litt dårlig piano for der kan jeg jukse så mye jeg vil, uten at jeg bryr meg.

Den første hobbyen jeg begynte med og den første til å slutte med, var sjakk. Jeg lært sjakk av en nabogutt da jeg var 7 år gammel. Jeg ga opp da jeg begynte i siste klasse på gymnaset. For den spesielt interesserte, jeg nådde en ELO-rating på ca 1800. Da jeg bodde i Gøteborg, kom jeg til at sjakk var noe jeg kunne ta opp igjen og få litt liv utenfor fag og avdeling. I løpet av 5 år nådde jeg fra å være nullstilt til å få en rating på 1640. Siden har jeg ikke spilt turneringssjakk, men det siste året har jeg spilt litt sjakk på nettet og der vaker jeg rundt en tentativ rating på 1400, så det går bare nedover.

En stor del av ungdommen min var det politikk som nærmest definerte meg. Elevformann på ungdomsskolen, elevrådsleder på gymnaset, leder i Hordaland gymnasiastutvalg, medlem av Unge Høyre 16 år gammel, mange verv i Unge Høyre og Høyre, Leder av Bergen Konservative Studenterforening i 3 perioder, styremedlem i Norges Konservative Studentforbund og mer. De første årene av studiet ble jeg beskyldt for å drive politikk og studere på si. Dette varte til jeg begynte å drive forskning i studietiden. En av mine venner fra min «politiske karriere» er Erna Solberg, alle de andre fikk seg en utdannelse og annen karriere, hun holdt ut i sitt politiske virke.

Da var vi kommet frem til forskning. To første publikasjoner i studietiden, den tredje i turnustiden, da jeg disputerte hadde jeg 24 artikler hvorav 6 inngikk i doktorgraden og nå er det blitt over 100 artikler. Jeg begynte med helsetjenesteforskning, så litt ultralyd og intervensjon, men da jeg begynte på Ullevål fikk de en ny MR maskin med prestanda som ga nye muligheter innen adominalradiologi, og jeg fikk sjanse til å sette i gang med mye ny MR forskning. Jeg har etter hvert nok dekket det meste av både modaliteter og kroppsdeler hva gjelder forskning og veiledning og er alltid klar til å gjøre noe nytt.

Min datter har gått i skolekorps og studerer medisin, så selv om hun nok vil benekte det, så går hun litt i fars fotspor. Min sønn har vist at eplet kan falle et stykke fra stammen, han er blitt toppidrettsutøver, har vunnet kongepokal  og mer, og ingen har noen sinne sett på meg som idrettsutøver, langt mindre toppidrettsutøver.

Styret i Norafo har, på grunnlag en yrkeskarriere med ledelse, klinisk arbeid, forskning og undervisning, funnet at Dr. Geitung kvalifiserer som æresmedlem i vår forening på grunnlag av vesentlige bidrag innen radiologi. Vi gratulerer!

Abstract til foredraget "Prostata, livets organ, eller bare til besvær for gamle menn?"

Prostata er «sluttstykket» som sørger for at sæden kommer ut riktig vei og prostatasekret er nødvendig for sædcellenes overlevelse. Således «livets organ».

Vi radiologer befatter oss bare med den andre delen, benign prostatahyperplasi (BPH) og cancer prostata (CaP). De to har ingenting med hverandre å gjøre, men det er dette vi ser, og ser etter. Vi vet ikke mye om årsakene til noen av tilstandene. Cancer har nok en genetisk komponent og begge er, i alle fall delvis, også forårsaket av hormoner og hormonendringer med alderen. Menn som er blitt kastrert som unge, får ikke Cap.

Foredraget presenterer MR-diagnostikk av prostata, mest rettet mot CaP. Det blir en presentasjon av mulighetene vi har og eksempler på dette. Foredraget går gjennom litt historikk og hva som er fullverdig multi-parametrisk-MRI, samt ser litt på dagens bruk.

I siste del av foredraget presenteres to kasus og til slutt litt om behandling.