Norsk radiologisk forening

Foreningsstoff fra Noraforum

Generalforsamling 2021

Velkommen til generalforsamling i Norsk radiologisk forening under Høstmøte 2021

Torsdag 28. oktober kl 13.00-14.00, Clarion Hotel Oslo, Rom: Agora 2
Audun Berstad
Generalforsamling
Generalforsamlingen

Agenda

1.  Styreleder ønsker velkommen

2.  Valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

3.  Godkjenning av innkallingen

4.  Æresmedlem

5.  Minnemarkering

6.  Styrets årsberetning

7.  Regnskap og budsjett

8.  Forslag til vedtektsendringer i Ødegaards og Frimann-Dahls fond til fremme av norsk radiologisk forskning

9.  Valg v/valgkomiteen

    a) Styret

    b) Styret i Ødegaard og Frimann-Dahls fond

10. Rapport fra foreningens utvalg

11. Påskjønnelser/takk

Velkommen!

Med hilsen Styret