Norsk radiologisk forening

Foreningsstoff fra Noraforum

Høstmøte 2021: Generalforsamling

Velkommen til generalforsamling i Norsk radiologisk forening

Torsdag 28. oktober 2021 kl 13.00-14.00, Clarion Hotel i Oslo, Rom: Agora 2
Audun Berstad
Generalforsamling
Generalforsamlingen

Agenda kommer.

Ønsker du å fremme en sak for årsmøte, så kan det sendes inn til: Helga.brogger(at)gmail.com. Fristen for å melde inn saker er 15.09.21.

Regnskap og budsjett finner du under.

Invitasjon sendes alle medlemmer i Norafo via epost. Sjekk at du har riktig epost hos Legeforeningen. Velkommen!

Med hilsen Styret