Norsk radiologisk forening

Foreningsstoff fra Noraforum

Gjør kloke valg - bestill plakater

Gjør kloke valg er legeforeningens kampanje mot overdiagnostikk og overbehandling. Kontakt legeforeningen for å bestille plakater med anbefalinger fra Norsk radiologisk forening.
8. januar 2019
Plakat fra Gjør kloke valg kampanjen
Plakat fra Gjør kloke valg kampanjen

Plakatene kan bestilles hos klokevalg@legeforeningen.no. Send e-post og oppgi adresse og antall plakater som ønskes.