Hvorfor radiologer bør lede!

Jarl Åsbjørn Jakobsen, Professor emeritus/radiolog UIO, OUS, utnevnes som æresmedlem i Norafo for sitt vesentlige bidrag til norsk radiologi. Sesjon: Torsdag 24. oktober kl 14:10-14:50.

Cand. med. Jarl Jakobsen tok sin radiologiske utdannelse var påBilde av Jarl Åsbjørn Jakobsen Gjøvik og Ullevål, samtidig med at ultralyd og CT gjorde sitt inntog. Å beherske gjennomlysning og angiografi var standard for å kunne gå vakt den gangen.

Deretter gitt turen til Rikshospitalet hvor han var assistentlege, senere forsker i Nycomed, universitetslektor, og fra januar 1989 overlege med ultralyd som ansvarsområde.

Fra 1994 til 1998 var Jakobsen seksjonsoverlege på Rikshospitalet, fra 1998 til 2010 avdelingsoverlege, avdelingsleder, klinikksjef og så avdelingsleder. En mangeårig oppgave var å lede fusjonene av de radiologiske og nukleærmedisinske avdelinger som etter hvert ble samlet i OUS. De siste årene har han vært overlege på abdominalseksjonen på Rikshospitalet, med MR og CT som primære modaliteter. Kontrastmidler har vært en stor interesse hvor Jakobsen har tatt doktorgrad og gitt vesentlig bidrag internasjonalt.

I tillegg har han legeforeningens lederutdannelse og en master i helseadministrasjon, samt multiple kurs i forbindelse med arbeidet. Jarl er en etterspurt foreleser og har vært styremedlem i Management in Radiology samt styremedlem i Norafo’s forskingsfond. Han var med å grunnlegge ESUR, og noen andre foreninger. I 1996 ble han professorkompetent, og i 2002 tiltrådte han professoratet ved UIO/OUS. Fra sommeren i år har han vært professor emeritus ved samme fakultet.

Abstrakt:

Radiologiske tjenester har i sterkt økende grad blitt nødvendig for de som behandler pasienter. Omstillinger i medisinen og i samfunnet rundt oss gir også nye utfordringer.

En radiologisk enhet med sterk og god ledelse kan bli en vinner kampen om sykehusets og samfunnets ressurser. Styrken i god ledelse kommer av at det handler om å oppnå resultater sammen med alle sine medarbeidere. Den faglige aktiviteten på alle nivåer må være basert på kunnskap og gode analyser. Så må det tas riktige og fremtidsrettede valg, i kommunikasjon med alle instanser i sykehus, regioner og i forhold til internasjonale trender.

En radiolog har minst 13 års utdannelse etter videregående skole. Den utdannelsen og erfaringen gjør at man kan velge riktige undersøkelser, tolke resultatene (en veldig kompleks kognitiv prosess!) og kommunisere disse med behandlende leger. Mange har i tillegg vitenskaps- og lederkompetanse. Det gir svært ofte et stort nettverk i inn- og utland. Den intellektuelle og mellom¬menneskelige kompetanse som besittes av radiologer er altså stor. Mange av våre brukere, og de som formelt og uformelt treffer beslutninger som påvirker oss, er på samme nivå.

Radiologer har en overordnet forståelse av bildediagnostikkens plass i sykehus og helsevesen. Det er også en forutsetning for god ledelse. Den bidrar til riktige strategiske valg, og til nødvendig tyngde i konkurransen om ressurser.

God ledelse er viktig! Radiologer har et unikt utgangspunkt for å utøve god ledelse. Radiologer bør lede!