Kjell Arne Kvistad Æresmedlem 2021

Styret i Norafo har besluttet at Kjell Arne Kvistad, f.1960, tildeles æresmedlemsskap i Norsk Radiologisk Forening på grunnlag av vesentlige bidrag til norsk radiologi. Diplom vil bli utdelt under Høstmøte 2021, der Kvistad vil holde foredraget “Hvordan skal radiologen håndtere tilfeldige hjernefunn?”.
bilde av Kjell Arne
Kjell Arne Kvistad, seksjonsoverlege ved Nevroradiologisk seksjon, KBD, St. Olavs hospital,

Kjell Arne Kvistad, seksjonsoverlege ved Nevroradiologisk seksjon, KBD, St. Olavs hospital, er cand.med. fra UiB 1986 og har arbeidet ved St. Olavs hospital fra 1989 (ved MR-senteret 1994-2001) til dd. Han disputerte i år 2000 på en avhandling om MR innen brystkreftdiagnostikk. Han ble tildelt besteprisen fra Norsk Radiologisk Forening i 2002 på bakgrunn av denne avhandlingen.

Blant Kjell Arne Kvistads mange meritter nevnes følgende:

  • Seksjonsoverlege for nevroradiologi siden 2005 og førsteamanuensis i nevroradiologi ved NTNU fra 2000-2015
  • Hoved- eller medforfatter på over 75 vitenskapelige publikasjoner vesentlig innen nevroradiologi og brystkreftdiagnostikk
  • Deltatt i flere forskningsprosjekt innen nevroradiologi
    Skrevet kapittelet om nevroradiologi i den norske læreboka i nevrologi og nevrokirurgi for medisinerstudenter
  • Undervist radiografstudenter og legestudenter
  • Fagfellevurderer og tidligere faglig medarbeider i Tidsskrift for Den norske legeforening, og tidligere fast fagfellevurderer for European Radiology
  • Har vært nestleder i spesialitetskomiteen for radiologi, og styremedlem i Norsk nevroradiologisk forening

Kjell Arne Kvistad er en dyktig foredragsholder, hyppig benyttet som foreleser på høstmøtet og har vært ansvarlig for flere av spesialistkursene (‘MR kurset’ i spesialistutdanningen for radiologi ). Han har flere ganger vært nominert som beste foreleser ved med.fak. / NTNU, og har to ganger blitt kåret som beste foreleser ved ‘MR-kurset’.

Kjell Arne er kjent blant kolleger både lokalt og i hele Helse Midt kjent som en av de fremste innen sitt fagfelt. Han er alltid hjelpsom og tilgjengelig for spørsmål og diskusjon. Dette medfører regelmessig henvendelser fra de andre sykehusene om råd og veiledning, noe som alltid imøtekommes seriøst og vennlig.

Kjell Arne er gift med øyelege Susanne Lindqvist og har tre voksne barn.

Abstrakt til foredrag 29. oktober:

Hvordan skal radiologen håndtere tilfeldige hjernefunn?

Ved hodeundersøkelser finner vi ofte patologiske forandringer som ikke har sammenheng med den aktuelle kliniske problemstillingen. Slike funn kan skape usikkerhet og bekymring hos både radiolog, henviser og pasient. Hvilke funn kan vi bare slippe og hvilke bør vi kontrollere eller anbefale henvist til nevrolog eller nevrokirurg? I denne forelesningen gis noen tommelfingerregler for hvordan vi som radiologer kan håndtere de vanligste tilfeldige bildefunn i hjernen.