Norsk radiologisk forening

Foreningsstoff fra Noraforum

Minneord for Jarle Tor Rørvik 1954 - 2018

Professor Jarle Tor Rørvik døde brått og uventet for kort tid siden. Nære kolleger og venner ved Radiologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus har skrevet minneord for ham.
21. mars 2018
Jarle Tor Rørvik
Jarle Tor Rørvik 1954 - 2018
Minneord

Jarle Tor Rørvik ble født på Vigra i 1954 og flyttet til Volda da han begynte på skolen. Han studerte medisin ved Universitet i Bergen og avla medisinsk embetseksamen samme sted i 1981. I 1986 begynte Jarle arbeidet innen radiologi, og han har i over 30 år jobbet som radiolog ved Haukeland universitetssjukehus.

Jarle har samtidig brukt mye av sitt yrkesliv på forskning og undervisning. Han disputerte i 1998 med avhandlingen «On staging of prostate cancer prior to radical treatment».

Jarle ble ansatt som professor 1 i radiologi ved Universitet i Bergen i 2008, og har siden da hatt hovedansvar for forskning og undervisning ved avdelingen. Siden 2014 har han også ledet Bergen Abdominal Imaging Research Group.

Jarle var en kunnskapsrik og entusiastisk kollega og han har gjennom hele sitt yrkesliv hatt et utrettelig fokus på kvalitetssikring av bildeundersøkelser og på radiologisk fagutvikling og forskning, særlig innen uroradiologi.

På Haukeland universitetssjukehus har han også satt varige spor gjennom sin varme og joviale væremåte. Jarle kunne snakke om det meste – alt fra siste høstjakt med hunden til amerikansk politikk. Han snakket like lett med unge som med godt voksne. Han var en inspirator og et klokt medmenneske som vil bli sårt savnet.

Jarle har også satt betydelige nasjonale spor gjennom verv i Norsk Radiologisk Forening, Norsk Forening for Abdominal Radiologi og gjennom etableringen av Radforsk – Norsk Radiologisk Forenings forskningsinstitutt.

Han hadde også et bredt internasjonalt nettverk og samarbeidet med andre forskere i Europa bl.a. innen Europeisk Selskap for Urogenital Radiologi.

Jarle har også hatt en enestående evne til å jobbe tverrfaglig og har på forbilledlig vis hatt tett samarbeid med forskere med annen naturvitenskapelig bakgrunn, bl.a. innen MedViz og etter hvert Mohn Medical Imaging and Visualization Center. Fremfor alt vil Jarle huskes for hans store interesse for å tilby god og forskningsbasert undervisning for medisinstudenter, radiografer og leger i spesialisering i radiologi.

Jarle ivret for bruk av nye læringsmåter og var en av de første ved Universitetet i Bergen som kunne tilby nettforelesninger i radiologi til studentene.

Det er med stor sorg vi har mottatt beskjeden om Jarles brå død. Jarle etterlater seg et stort tomrom. Vi tar avskjed med Jarle Tor Rørvik i dyp takknemlighet. Han var en varm kollega, dyktig fagperson og god venn.

Våre tanker går til Jarles familie – hans kone Tove og hans tre barn Håvard, Eivind og Synne med familier som har mistet en kjær ektefelle, far, svigerfar og bestefar.

På vegne av kolleger ved Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, Aslak Aslaksen, Guttorm Jenssen, Panchakulasingam Kandiah, Jostein Kråkenes, Karen Rosendahl, Stein Magnus Aukland, Ansgar Espeland og Ingfrid S. Haldorsen