Norsk radiologisk forening

Om beskrivende radiograf

Generalforsamling 2020

Audun Berstad
bilde av folk som løper til generalforsamlingen
generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norsk radiologisk forening

Torsdag 29. oktober 2020 kl 14.00-15.00. Digitalt møte i Zoom.

1. Styreleder ønsker velkommen

2. Valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

3. Godkjenning av innkallingen

4. Minnemarkering

5. Styrets årsberetning

6. Regnskap og budsjett

7. Saker til Generalforsamlingen

8. Valg v/valgkomiteen

  • Styret
  • Valgkomiteen 

9. Rapport fra foreningens utvalg 

10. Påskjønnelser/takk

11. Æresmedlem

Link til påmelding sendes alle medlemmer i Norafo via epost. Sjekk at du har riktig epost hos Legeforeningen. Velkommen!

Med hilsen Styret