Norsk radiologisk forening

Forskningsstoff fra Noraforum

Fond til forskning og fagutvikling - Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsen Organdonasjon har opprettet et fond hvor du kan søke om forskningsmidler som vil fremme økt innsikt og kunnskap om organdonasjon. Søknadsfrist 15. nov.
21. oktober 2018
Stiftelsen Organdonasjon sin logo
Stiftelsen Organdonasjon sin logo