Norsk radiologisk forening

Forskningsstoff fra Noraforum

Pris for kvinnelige legers vitenskapelige innsats

Marie Spångberg-prisen er på kr 30 000. Prisen kan tildeles kvinnelige leger for den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel i norsk eller internasjonalt tidsskrift. Artikler som ønskes vurdert for pristildeling sendes innen 1. mars 2018
23. februar 2018

Den norske legeforening utlyser pris til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats. Marie Spångberg-prisen er opprettet av landsstyret i forbindelse med 100-årsjubileet i 1993 for den første kvinnelige lege, Marie Spångberg. Formålet med prisen er å stimulere kvinnelige legers vitenskapelige innsats. Prisen er på kr 30 000. Prisen kan tildeles kvinnelige leger for den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel i norsk eller internasjonalt tidsskrift. Artikkelen skal være publisert i 2017. Den som får prisen skal enten være eneforfatter eller førsteforfatter.

Søknad kan sendes på egne vegne eller på vegne av andre kandidater. En komité oppnevnt av Den norske legeforenings sentralstyre behandler innkomne søknader og avgir innstilling til sentralstyret. Prisutdelingen finner sted på Legeforeningens landsstyremøte i mai. Artikler som ønskes vurdert for pristildeling sendes innen 1. mars 2018 til legeforeningen@legeforeningen.no. Søknaden merkes Marie Spångberg-prisen v/Anne Sofie Torp. Søknader som sendes etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert.