Norsk radiologisk forening

Kurs og konferanser

European Pancreatic Club konferansen i Bergen i juni 2019

Det 51. møte i den Europeiske pankreatiske klubb arrangeres den 26.-29. juni i Bergen. I tillegg arrangeres UEG Live Educational Event i forkant den 25.-26. juni.
7. mars 2019
Bryggen i Bergen. Foto fra Colourbox.com
Bryggen i Bergen. Foto fra Colourbox.com