Norsk radiologisk forening

Kurs og kongresser

Euroson 2020

Euroson arrangeres i Norge for første gang.
21. januar 2020
Foto banner Euroson 2020 i bergen
Foto: Euroson2020.org

Kongressen avholdes 11.-13. juni i Grieghallen, Bergen.

Les mer på nettsiden til Euroson 2020.