Norsk radiologisk forening

Kurs og konferanser

Innkalling til generalforsamling i Norsk radiologisk forening

Tid: Torsdag 24.oktober 2019 kl. 13.00-14.00. Sted: Festsalen i Ingeniørenes hus, Oslo
25. september 2019

Saksliste:

1. Styreleder ønsker velkommen

2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og protokollunderskrivere

3. Godkjenning av innkallingen

4. Styrets årsberetning

5. Regnskap og budsjett for Norsk radiologisk forening

6. Saker til Generalforsamlingen:

a. Økning av kontingenten fra 300 kr pr år til 350 kr pr år

b. Kontingent for assosierte medlemmer: 250 kr

c. Vedtektsendringer

1. Endre noe av ordlyden i § 6 «Foreningens organer er:»

Stryke punkt:

«-Redaksjonskomite for Noraforum/nettsiden»

Erstatte punkt:

«-Radiologisk forskningsinstitutt, RadForsk, med egne vedtekter», med «Underforeninger med egne vedtekter»

2. Stryke følgende punkter fra § 7:

«-regnskap og budsjett for RadForsk»

7. Minnemarkering

8. Valg

a. Styret

b. Valgkomiteen

c. Forskningsfondet

d. FuRAD

9. Rapport fra foreningens utvalg :

a. FuRAD

b. Spesialitetskomiteen

c. Fondene

d. RadForsk

10. Påskjønnelser / Takk