Norsk radiologisk forening

Kurs og kongresser

Interaktivt kurs i CT-kolografiDet arrangeres interaktivt kurs i CT-kolografi tirsdag 13. november kl 08:30- 20:00 og onsdag 14. november kl 08:30-15:00 ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.
19. september 2018

Velkommen til interaktivt kurs i CT-kolografi. Kurset blir lagt opp slik at deltagerne får bli med på undersøkelser på CT-lab og bearbeiding/ beskrivelse av bilder. I tillegg blir det foredrag fra radiologer, radiografer og fysiker.

Vi anbefaler at man har med både radiograf og radiolog fra samme senter på kurset

PÅMELDING til Camilla von Krogh Lid: cvl@ous-hf.no innen mandag 15. oktober 2018.

Pris: kr 2500, inkluderer kaffe, frukt, lunsj og enkel servering tirsdag ettermiddag

Kursleder: Anders Drolsum

Kurskomité: Victoria Young, Mona Risdal, Lena Korsmo Karterud, Anette Aarsnes og Kristin Aase

OBS! Begrenset antall plasser