Norsk radiologisk forening

Kurs og kongresser

Konferanse om screening og diagnostikk av brystkreft

Konferansen holdes i Oslo 28. og 29. mars 2019.
15. november 2018
Mammografi programmet og Kreftregistrerets logoer
Mammografi programmet og Kreftregistrerets logoer
Konferansen arrangeres av Mammografiprogrammet og Kreftregisteret. Den er spesielt rettet mot alle som arbeider med mammografiscreening og brystdiagnostikk i Mammografiprogrammet, men er også åpen for andre interesserte. 
 
I løpet av konferansen vil en rekke ulike temaer presenteres og diskuteres:
 
  • Overdiagnostikk og overbehandling av brystkreft
  • Nye europeiske retningslinjer for mammografiscreening
  • Ferske forskningsresultater fra Mammografiprogrammet
  • Maskinlæring og kunstig intelligens i mammografiscreening
  • Bildekvalitetens betydning
  • Radiologisk kvalitet i Storbritannia og Norge
  • Faggruppenes arbeid med å videreutvikle mammografiscreeningen i Norge
  • Status og potensiell rolle for tomosyntese og andre nye teknikker innen brystkreftscreening og –diagnostikk
  • Immunterapiens rolle i framtidig brystkreftbehandling
 
Mer informasjon om program og påmelding finner du her: