Norsk radiologisk forening

Kurs og konferanser

Optimization in X-ray and Molecular Imaging (OXMI) 2020

OXMI-konferansen holdes i Gøteborg 20-22 april 2020. Se vedlagt informasjon.
11. april 2019
Promotering av kurs
Promotering av kurs