Norsk radiologisk forening

Kurs og kongresser

Philips Nordic MR Forum 2019 on whole body MRI in oncology

Symposium innen helkropps-MR i onkologi i Stockholm 3.-4. juni.
3. februar 2019
Phillips og Karolinska institutet sine logoer
Phillips og Karolinska institutet sine logoer
«Den 3.-4. juni arrangerar Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm tillsammans med Philips ett tvådagarssymposium om Helkropps-MRT inom onkologi. Såväl internationellt inbjudna föreläsare som nationellt aktiva föreläsare är inbjudna där vi kommer att ta upp såväl kliniska applikationer, metod och utveckling.»