Norsk radiologisk forening

Norsk forening for abdominal radiologi

Abdominal radiologi omfatter diagnostikk og behandling innen feltene gastrointestinal, urologisk og gynekologisk medisin. Disse feltene griper over på hverandre både med hensyn på anatomi og sykdomsbilde og NFAR skal være et forum som styrker samarbeidet og fagutvikling på tvers av disse fagområdene.
Røngtenbilde av mageregionen. Foto: Istockphoto.com

Aktuelt