Norsk radiologisk forening

Aktuelt

ESGAR blir virtuelt

Esgar blir virtuelt i år og nå er det åpnet for abstract innlevering. Tidsfristen for innlevering er 15. januar 2021. Har du et arbeid du tenker kan publiseres, send det inn til vurdering!
4. januar 2021
ESGAR 2021 plakat