Norsk radiologisk forening

Om oss

Søknader til Radiologforeningens fond 2020, frist 15. september

Ødegaards og Frimann-Dahls fond til fremme av norsk radiologisk forskning.
Audun Berstad
penger
penger

Er du i starten av et radiologisk forskningsprosjekt eller er du like ved målstreken? Alle er hjertlig velkomne til å søke forskningsmidler via Unifor.

Søknadsfrist 15. september 2020