Norsk radiologisk forening

Høstmøte 2018

Den nye spesialistutdanningen

2. og 3. del av den nye LIS-utdanningen starter for fullt 1.mars 2019. Få med deg innlegg og paneldebatt på høstmøtet fredag 09:15 - 10:45 og bli oppdatert!
1. oktober 2018
Illustrasjon av et skilt som peker mot utdannelse
Illustrasjon av et skilt som peker mot utdannelse

Inviterte innledere (tilfeldig rekkefølge):

Heidi Stien, Prosjektleder Avd. Retningslinjer og fagutvikling, Helsedirektoratet

Elin Skog, Leder Regionaltutdanningssenter LIS, UNN

Nina Evjen Leder av enhet for utdanning – utvikling, Den norske legeforening

Marit Morken LIS-ansvarlig overlege St. Olavs Hospital

Moderator: Tor Egge fra Spesialistkomiteen

Se program, abstracts og påmeldingsinformasjon for årets høstmøte her!