Norsk radiologisk forening

Radiologisk høstmøte 2020

Styret i Norafo inviterer til digitalt Høstmøte via Zoom, torsdag 29. oktober, kl 1400-1600.
Audun Berstad
Logo for Høstmøte

Program:
Kl. 14.00-15.00: Generalforsamling
Kl. 15.00-15.30: Spesialistkomiteen om LIS-utdanningen

  1. Innledning ved Marit Morken

  2. Status godkjenning av utdanningsinstitusjoner i radiologi (Marit)

  3. LIS-utdanning i pandemiens tid og nasjonale kus (Johan Castberg Hellund)

  4. Diskusjon

Kl. 15.30-16.00:  "Cervixcancer; radiologisk utredning ved primærdiagnose og residiv", Kari Strøno Wagner-Larsen, Haukeland Universitetssykehus og Mohn Medical Imaging and Visualization Centre.

Invitasjon sendes ut pr. epost til alle Norafo's medlemmer

Vel møtt i Zoom!