Norsk radiologisk forening

Radiologisk Høstmøte 2021

Radiologisk Høstmøte arrangeres 27.-29. oktober 2021 på Clarion Hotel i Oslo
Audun Berstad
Logo for Høstmøte

Styret i Norafo har den glede å invitere til Høstmøte 2021 med tema "Blikk for fremtiden"! Vi håper på å ha et fysisk møte igjen etter kun et redusert, digitalt møte i 2020.

Underforeningene og programkomiteen har startet planlegging av de ulike sesjonene

Av godbiter nevnes "State of the art"-foredrag, frie foredrag, quiz, generalforsamling og årsmøter for underforeninger.

Clarion Hotel ligger under 500 meter fra Oslo S og gir gode muligheter for nettverksbygging/sosiale aktiviteter utenom selve foredragene.

Programmet oppdateres jevnlig og link til påmelding kommer etter hvert.

Call for abstracts

Quiz

Programkomiteen: Taher Hansen, Gregor von Schweder, Viktoria Pozdniakova og Audun Berstad

Invitasjon sendes ut pr. epost til alle Norafo's medlemmer.