Norsk radiologisk forening

Radiologisk høstmøte 2020 - avlyst

På grunn av coronasituasjonen har styret i Norafo besluttet å avlyse Radiologisk høstmøte 2020. Generalforsamlingen planlegges til 29. oktober, kl 1400-1600 (webbasert).
Audun Berstad

Radiologisk-Hostmote-Banner.PNG

Vi håper å arrangere møtet neste år som planlagt 27.-29. oktober 2021. Vel møtt da!