Norsk radiologisk forening

Radiologisk Høstmøte 2021

Velkommen til Radiologisk Høstmøte som i år arrangeres 27.-29. oktober 2021 på Clarion Hotel i Bjørvika, Oslo
Audun Berstad
Banner for Høstmøte

Styret i Norafo har den glede å invitere til Høstmøte 2021 med tema "Blikk for fremtiden"! Vi planlegger et fysisk møte, og arrangementet tilpasses gjeldende COVID-19 restriksjoner.

Link til påmelding

Grunnet brannmur ved blant annet OUS kan det være vansker å melde seg på da siden blokkeres. Om dere opplever problemer ved registrering, ber vi dere melde dere på nettverk utenfor sykehuset, slik som gjeste- eller hjemmenettverk og bruk Google Chrome.

Av godbiter nevnes "State of the art"-foredrag, frie foredrag, quiz, generalforsamling og årsmøter for underforeninger.

Clarion Hotel ligger under 500 meter fra Oslo S og gir gode muligheter for nettverksbygging/sosiale aktiviteter utenom foredragene.

Ikke lenger mulig å sende bidrag til frie foredrag og kasuistikker/quiz (fullt).

Velkommen!

Hilsen programkomiteen: Taher Hansen, Gregor von Schweder, Viktoria Pozdniakova og Audun Berstad