Norsk radiologisk forening

Radiologisk Høstmøte 2022

Velkommen til Radiologisk Høstmøte 26.-28. oktober 2022 på Clarion Hotel i Bjørvika, Oslo
Audun Berstad
toppbanner

Styret i Norafo har den glede å invitere til Høstmøte 2022. Vi planlegger for et fysisk møte, og arrangementet tilpasses gjeldende smitterestriksjoner. 

Link til påmelding.  Bruk i privat-, eller mobiltelefon hvis linken ikke fungerer fra jobb-PC.

Av godbiter nevnes "State of the art"-foredrag, frie foredrag, kasuistikker ved LIS-leger, generalforsamling og årsmøter for underforeninger.

Clarion Hotel ligger under 500 meter fra Oslo S og gir gode muligheter for nettverksbygging/sosiale aktiviteter utenom foredragene.

Av sosialt program nevnes mottakelse/mingling torsdag, og festmiddag på Vaaghals restaurant torsdag kveld.

Konferansen er godkjent av Legemiddelindustrien (LMI), men ikke som tellende kurs i Legeforening på grunn av regelverket.

Frist for å sende inn frie foredrag er 15. september. Kasuistikker til quiz sendes inn innen 10. september.

Velkommen!

Hilsen programkomiteen: Taher Hansen, Kristian Kolnes, Andrea Bjerknes, Fredrik Nomme og Audun Berstad