Norsk radiologisk forening

Radiologisk Høstmøte 2022

Velkommen til Radiologisk Høstmøte 26.-28. oktober 2022 på Clarion Hotel i Bjørvika, Oslo
Audun Berstad
banner for Høstmøte

Styret i Norafo takker for et godt møte i 2021, og har den glede å invitere til Høstmøte 2022. Vi satser på fysisk møte, og arrangementet tilpasses gjeldende COVID-19 restriksjoner. Et rom på Legenes hus er reservert dersom møte blir webbasert.

Link til påmelding kommer etter hvert!

Av godbiter nevnes "State of the art"-foredrag, frie foredrag, quiz, generalforsamling og årsmøter for underforeninger.

Clarion Hotel ligger under 500 meter fra Oslo S og gir gode muligheter for nettverksbygging/sosiale aktiviteter utenom foredragene.

Frist for å sende inn frie foredrag er 15. september. Kasuistikker til quiz kan sendes inn innen ca 10. september (mer info kommer).

Velkommen!

Hilsen programkomiteen: Taher Hansen, Kristian Kolnes, Andrea Bjerknes, Fredrik Nomme og Audun Berstad