Norsk radiologisk forening

Høstmøte 2022

For utstillere

Utstillere kan ta kontakt med Camilla Gran Kristiansen i kongressbyrået CIC for informasjon og bestilling av utstillingsplass.
10. september 2018
Radiologisk høstmøte 2019 plakat

Eller ta kontakt på mobiltelefon: 402 88 516.