Kjære LIS i radiologi

Det er en stor glede for oss å informere om etableringen av vår egen forening for unge røntgenleger, Forening for unge radiologer (FURAD). Foreningen er en integrert del av Norsk radiologisk forening (NoRaFo) og alle LIS som er medlem der blir automatisk medlem i FURAD.

Hva er formålet til FURAD?

Styret i FURAD stiller med LIS-representanter i NoRaFo og Faglandsrådet. FURAD utnevner LIS-representant til spesialistkomiteen. I tillegg skal FURAD naturligvis møtes under, og arrangerer Quiz under Radiologisk Høstmøte. FURAD ønsker å yte en konstruktiv innflytelse på LIS-utdanningen, i første omgang gjennom å spre nyttig informasjon og å fremme nettverksbygging og utveksling.

Har du noen gang lurt på hvordan det er å være LIS-lege i Karasjok eller i Kristiansand? Har du drømt om hospitering som intervensjonist ved Rikshospitalet? Eller har du kjent på frustrasjon over nye læringsmål for LIS-utdanning og har forslag til forbedring? Alt dette er saker som FURAD ønsker å jobbe med.

Hvordan får vi til dette?

Vi begynner med å opprette en Facebook-gruppe der all relevant informasjon skal legges ut. På NoRaFo sin nettside finner man også linken til gruppen.

Hva skal FURAD ikke jobbe med?

FURAD er ikke en fagforening. Vi jobber ikke med lønn, arbeidsavtaler og permisjoner. Ved spørsmål om overnevnte bes man å henvende seg til Yngre Legers Forening (YLF). Imidlertid er vi åpne for å høre på hvordan arbeidssituasjon oppleves i hverdagen for våre LIS. Vi vil jobbe for å gjøre din hverdag bedre, men har fokus på det fagmedisinske og sosiale.

Spørsmål?

Har du noen kommentarer, tanker eller spørsmål, send oss gjerne en liten melding på Facebook. Fortell om hva du mangler og hva som kan forbedres.

Vennligst bli med, del og sprer ordet. Hvordan FURAD skal fungere kommer an på DITT behov og DITT innspill.

Vi gleder oss til å ha deg på laget!

Hilsen,

Styret i FURAD,

Viktoria Pozdniakova