Norsk radiologisk forening

Aktuelt

Beste artikkel 2017: Lars Reisæter

Gratulerer til Lars Reisæter fra Haukeland Universitetssykehus som fikk NFARs pris for beste artikkel 2017.
6. mars 2019

NFAR har tildelt pris for beste artikkel i 2017 innen fagfeltet abdominal radiologi til Lars Reisæter for arbeidet: "Optimising preoperative risk stratification tools for prostate cancer using mpMRI" publisert i European Radiology (nivå 2 tidsskrift). Dette var et arbeid som Jarle Rørvik var med å initiere. 

Jarles Rørviks minne ble også hedret på Radiologisk Høstmøte, der han ble utnevnt til æresmedlem i foreningen.