Informasjon om NFARs årsmøte 2020

Det har vært spesielle dager for oss alle , og som en følge av Corona er radiolog foreningens høstmøte avlyst. NFAR planlagger likevel et årsmøte høsten 2020 og foreløpig dato er onsdag 28.10. på ettermiddag /kveld.

Vi jobber for å få til et digitalt alternativ for årsmøtet og medlemmer som har betalt årsavgift vil få møteinvitasjon på mail. Har du forslag til årsmøte tema send det til oss: Fride.Tennebo@helse-mr.no