Nasjonal representant fra Norge i ESGAR

Professor Anne Negård ved Bilde diagnostisk avdeling, Akershus Universitetssykehus, er utnevnt til nasjonal representant for Norge i ESGAR.