Norsk radiologisk forening

Aktuelt

Nasjonal representant fra Norge i ESGAR

Professor Anne Negård ved Bilde diagnostisk avdeling, Akershus Universitetssykehus, er utnevnt til nasjonal representant for Norge i ESGAR.
29. oktober 2020