Norsk radiologisk forening

Forening

Stiftelsesmøte 23.10.2012

Sted: Thon Vika Atrium Hotel.Oslo

Dato: 23.okt. 2012.

Tid: 17.30-19.00

Referent: AP Parkar
11. september 2018
Foto fra stiftelsesmøte 23.10.2012 på Felix Konferansesenter/Aker Brygge
Foto fra stiftelsesmøte 23.10.2012 på Felix Konferansesenter/Aker Brygge

Tilstede:

Sølve Sesseng (Diakonhjemmet)

Masoud Anvar (Diakon hjemmet)

Hasan Banitalebi (AHUS)

Knut Algaard(AHUS)

Jan Henrik Opsahl (Drammen Sykehus)

 Volker Lapczynski (AHUS)

Rune Kvakestad (Lovisenberg Diakonale Sykehus)

Helga Brøgger (OUS, Ullevål)

Johan C Hellund (OUS, Ullevål)

Bård Bjørnarå (Helsehust, Kongsberg)

Roar Pedersen (Curato)

Anagha P Parkar (Haraldsplass Diakonale Sykehus)

Elisabeth Olstad (UNN)

Johannes Godt (OUS Ullevål)

Eivind Alhaug ( Lillehammer)

1)     Roar Pedersen ønsker velkommen.

Initiativet til denne foreningen kom etter et møte mellom flere norske deltakere under året europeiske kongress ESSR i Innsbruck.  Det ble dannet ett interimstyre, som allerede har søkt NoRaFo om støtte, satt i gang prosessen med registrering i Brønnøysundregisteret. NoRaFo vil trolig gi 20000 NOK i til foreningen.

Per i dag er det allerede meldt inn 40 medlemmer.

2)     Johan Castberg Hellund gjennomgikk ”Formål og strategiplanen” som har vært tilgjengelig for alle siden 4.okt på radiologforeningen sine sider under ”Underforeninger ”  og siden

”Stiftelse av ny underforening NFMSR”. 

Forsamlingen var enig i hovedlinjene i dokumentet.  Forsamlingen ønsker at foreningen vil bidra til økt kvalitet, enhetlige protokoller og prosedyrer, og ønsket å danne et kompetanse- nettverk over hele landet.  Man ønsket å bruke en webløsning, der man kan laste opp anonymiserte kasus.

Man ønsker å øke forskningsaktiviteten.

Kasuistikker på nettsiden er svært aktuelt, og det ble forslått å danne en Facebookside for foreningen.

LIS utdanningen er ett felt der flere ønsker mer formalisering for å fremme rekrutteringen.

3)     Vedtekter:  NFMSR,  Norwegian Society of musculoskeletal radiology (NSMSR).

Styret skal bestå av : Leder, nestleder, sekretær, kasserer, 2 medlemmer (hvorav den ene helst bør være en LIS). Styret er beslutningsdyktig ved 3 medlemmer.

Ved valg: halvparten av styret  byttes ut om gangen, slik at man oppnår en viss kontinuitet i arbeidet.  Årsmøte hvert år, fortrinnsvis i forbindelse med høstmøte.  Kun en endring ble foreslått:

”Som MSR forstås bildediagnostikk relatert til bevegelsesapparatet, både ben og bløtvev ”  ble endret til

” Som MSR forstås bildediagnostikk og bildeveiledet intervensjon relatert til bevegelsesapparatet, både ben og bløtvev”.

4)     Styret: etter en diskusjon om geografisk og kjønnsmessig fordeling, ble den endelige sammensetning følgende:

Roar Pedersen (Leder)

Johan Castberg Hellund (Nestleder)

Bård Bjørnarå (Kasserer)

Anagha P Parkar (sekretær)

Volker Lapczynski (medlem)

Helga Brøgger (medlem og LIS- representant)

5)     Faglig del:

AP Parkar:  Peri-operativ bildediagnostikk ved ACL kirurgi

Bård Bjørnarå: Kasuistikk (Clay Shovellers Fracture)

Johan Castberg Hellund: Rtg bekken front på akuttstue