Norsk radiologisk forening

Norsk forening for muskel- og skjelettradiologi - NFMSR

Medlemskap

Vi inviterer alle interesserte radiologer og assistentleger til å melde seg inn i foreningen!
11. september 2018

Medlemskap

Foreningen består av aktive medlemmer, assosierte medlemmer og utenlandske medlemmer. Som aktivt medlem kan opptas alle leger som er aktive medlemmer av Norsk Radiologisk forening. Som assosiert medlem kan opptas andre leger som er medlemmer av Den norske legeforening. Som utenlandsk medlem kan opptas radiologer som er medlemmer av sin nasjonale radiologiske forening. Assosierte og utenlandske medlemmer er ikke valgbare, har ikke stemmerett, men møte- og talerett.

Søknad om medlemskap

Søknad om medlemskap skjer skriftlig via epost til styret, likeledes utmelding. Dette kan gjøres via skjema på denne siden. Foreningens epostadresse er mskradiologi alfakrøll gmail.com

Kontingent

  • Kontingent for medlemskap i foreningen koster kr 250 pr år.
  • Kontingent for medlemsskap i ESSR (via NFMSR) i 2016 er kr 640 per år.

Hvis du ønsker kun medlemsskap i NFMSR, betal kr 250,
Hvis du ønsker medlemsskap i både NFMSR og ESSR, betal kr 890,-

Kontonummer 1503.33.24216

Kontingent skal betales til konto 1503.33.24216, husk å merke med ditt navn så vi vet hvem som har betalt.

Medlemskap ESSR

Medlemmer får rabattert medlemsskap i ESSR, som igjen gir rabatt på den årlige ESSR-kongressen samt gratis nettilgang til Seminars in Musculoskeletal Radiology og rabatt på Skeletal Radiology.