Norsk radiologisk forening

Norsk forening for pediatrisk radiologi

Interessegrupper

Det finnes mange fagområder innen barneradiologi. Vi har opprettet interessegrupper med ulike kontaktpersoner som har spesiell interesse og faglig kompetanse innen ulike fagområder. Dette er ment å brukes til felles diskusjon og utbytte av kunnskap i vanskelige kasus/ retningslinjer etc.
12. september 2018

Sist oppdatert 27.04.12

Muskel-skjelett radiologi:

-Skjelettdysplasier

 • Karen Rosendahl(karen.rosendahl@helse-bergen.no)
 • Jostein Westvik(jostein.westvik@ous-hf.no)
 • Else Merckoll(else.merckoll@ous-hf.no)

-Barnemishandling

 • Karen Rosendahl(karen.rosendahl@helse-bergen.no)
 • Charlotte de Lange(clange@ous-hf.no)

Gastroradiologi:

 • Ingegerd Aagenæs (ingegerd.aagenaes@ous-hf.no)
 • Anne Thora Grammeltvedt (Anne.Thora.Grammeltvedt@stolav.no)

Uroradiologi:

 • Lill-Sofie Ording-Muller(lil-sofie.ording.muller@unn.no)

Thorax/kar radiologi:

 • Charlotte de Lange(clange@ous-hf.no)
 • Lise Heiberg(lise.heiberg@ous-hf.no)

Onkologisk radiologi:

 • Ingegerd Aagenæs (ingegerd.aagenaes@ous-hf.no)
 • Anne Thora Grammeltvedt (Anne.Thora.Grammeltvedt@stolav.no)

Nevroradiologi:

 • Stein Magnus Aukland(stein.magnus.aukland@helse-bergen.no)
 • Gry Behzadi(begr@sus.no)

Intervensjonsradiologi:

 • Bjarne Smevik(bjarne.smevik@ous-hf.no)
 • Jostein Westvik(jostein.westvik@ous-hf.no)
 • Kirsti Try(kirsti.try@ous-hf.no)