Norsk radiologisk forening

Norsk forening for radiologisk brystdiagnostikk

Styret i NFRBD

Styret i Norsk forening for radiologisk brystdiagnostikk består av 6 personer:
12. september 2018

Leder: Hildegunn Aase, Overlege ved Haukeland Universitetssykehus.

Nestleder: Merete Sandhaug, Overlege, Fagansvarlig BDS, Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Østfold.

Sekretær: Eli Mohn Hove, Overlege, Brystdiagnostisk senter, Helse Stavanger HF

Kasserer: Rica Mortensen, Seksjonsoverlege BDS, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Styremedlem: Åse Tangerud, Overlege, Brystdiagnostisk senter, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, DNR – Oslo Universitetssykehus

Styremedlem: Gunnar Kullman, medisinskfaglig ansvarlig overlege for brystdiagnostikk Aleris Røntgen.