Norsk radiologisk forening

Norsk forening for radiologisk brystdiagnostikk

Styret i NFRBD

Styret i Norsk forening for radiologisk brystdiagnostikk består av 6 personer:
12. september 2018

Leder: Hildegunn Aase, Overlege ved Haukeland Universitetssykehus.

Nestleder: Merete Sandhaug, Overlege, Fagansvarlig BDS, Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Østfold.

Sekretær: Linda Romundstad, seksjonsleder og medisinskfaglig ansvarlig overlege ved BDS, Vestre Viken HF.

Kasserer: Lars Hagen Henriksen, Seksjonsoverlege Avd. for Billeddiagnostikk, Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer.

Styremedlem: Rica Mortensen, Seksjonsoverlege BDS, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Styremedlem: Gunnar Kullman, medisinskfaglig ansvarlig overlege for brystdiagnostikk Aleris Røntgen.